शन्यातुन विश्व निर्माण करणारा अवलिया…

शन्यातुन विश्व निर्माण करणारा अवलिया… प्रेरणा घ्यावी अश्या व्यक्तीची गोष्ट सांगतो ज्याचं नाव सगळ्यांनी ऐकलं असलं तरी त्याच्याबद्दल कुणाला फारशी माहिती नाही.अनेकदा उध्वस्त झालेले आयुष्य,तरीही नाविन्याचा उत्कृष्ठतेचा घेतलेला ध्यास ,ज्यामुळे…

0 Comments

आनंदी रहाण्याची जादू

आनंदी रहाण्याची जादू हा एक प्रयोग समजा. कोणतंही एक लहानसं काम घ्या. उदा. एका शर्टाला इस्त्री करणे, कपाटात पुस्तकं नीट लावणे, टिव्ही स्वच्छ पुसणे, सुरेख कांदा चिरणे… अट एकच ते…

0 Comments

Teacher’s Covoid-19 Centre

Teacher's Covid-19 Centre          ▲TEACHER’S COVID CENTRE▲  Who is teacher? Teacher is the person that I would like to describe  T- trainer / time follower  E- educator…

0 Comments