शन्यातुन विश्व निर्माण करणारा अवलिया…

शन्यातुन विश्व निर्माण करणारा अवलिया… प्रेरणा घ्यावी अश्या व्यक्तीची गोष्ट सांगतो ज्याचं नाव सगळ्यांनी ऐकलं असलं तरी त्याच्याबद्दल कुणाला फारशी माहिती नाही.अनेकदा उध्वस्त झालेले आयुष्य,तरीही नाविन्याचा उत्कृष्ठतेचा घेतलेला ध्यास ,ज्यामुळे…

0 Comments