आनंदी रहाण्याची जादू

आनंदी रहाण्याची जादू हा एक प्रयोग समजा. कोणतंही एक लहानसं काम घ्या. उदा. एका शर्टाला इस्त्री करणे, कपाटात पुस्तकं नीट लावणे, टिव्ही स्वच्छ पुसणे, सुरेख कांदा चिरणे… अट एकच ते…

0 Comments